Centrum kształcenia

Mając na uwadze promocję reformy szkolnictwa zawodowego w dniu 3 września w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego.Po zakończeniu części oficjalnej w której uczestniczyli tacy goście m.in.:
Jego Ekscelencja Ks. Abp Stanisław Budzik Metropolita Lubelski, PanTadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Włodzimierz Karpiński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Pani Jolanta Szołno Koguc Wojewoda Lubelski, Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty oraz Pan Witold Popiołek Starosta Puławski, udali się do budynku Centrum Kształcenia Praktycznego, aby obejrzeć hale do praktycznego kształcenia zawodu
Gwarancją świadczonych przez nas usług jest zezwolenia na szkolenie oraz egzaminowanie spawaczy wydane przez TÜV Rheinland Polska.
Sklep online z ubrankami dla dziewczynek i chłopaków - ubranka dla dziewczynek  
TÜV Rheinland Polska jest liderem na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie.
 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Puławach prowadzi szkolenia w zawodzie spawacza z myślą o kształceniu wszystkich chętnych, którzy w przyszłości zamierzają podjąć pracę w wielu dynamicznie rozwijających się gałęziach przemysłu nie tylko w Polsce, ale również za granicą.
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej. To elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe skierowane są do osób dorosłych, które będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończone

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest nową formą kształcenia, która ma zastąpić likwidowane technika uzupełniające i umożliwić osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowej lub przekwalifikowanie się. Nauka trwa 1 lub 2 semestry w ramach jednej kwalifikacji, w systemie dogodnym dla Państwa. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Zapraszamy zarówno osoby pracujące jak i niepracujące. Więcej narzędzia kamieniarskie.

Uczestnicy wszystkich kursów otrzymują zaświadczenia ukończenia odpowiednich form kształcenia stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186).